Description

Boetie Le Roux Eiendomme is sedert 1995 ‘n aktiewe eiendomsagentskap.  Boetie self is egter sedert 1972 aktief by eiendomstransaksies betrokke en word allerwee erken as een van die mees ervare agente in die omgewing aangesien hy dan ook een van die eerste agente in Suid Afrika was wat hom by die Raad vir Eiendomsagente geregistreer het.  Hy het gedurende sy loopbaan in bankwese by die destydse Boland Bank Bpk (vandag Nedbank) deurentyds behalwe as bankamptenaar ook die eiendome en afslaersafdeling van die bank bestuur – self in sy alter jare as bestuurder van die plaaslike Mosselbaai Tak het hy steeds ook die eiendomsafdeling aldaar bestuur.

Boetie se seun Hannes is saam met hom in die besigheid.  Hannes wie self  ‘n Nedbank Bankier was beskik oor 2 professionele grade ten wete B.Com graad en B. Prok Prokureursgraad.  Beide Boetie en Hannes is ook amptelik eiendoms waardeerders waar Boetie Taksateur en Hannes ‘n kandidaat Professionele waardeerder is. Hierdie 2 persone se bankwese ondervinding asook professionele kwalifikasies maak hulle ‘n gedugte span vandaar hul suskses in veral die verkoop van Industriele en Kommersiele geboue en het hulle die afgelope tyd oor die land sodanige verkope gedoen.  Die mees Noordelike transaksie was in Katu en die mees Suidelikse in Worcester en Wellington.

Die agentskap spesialiseer in alle vorm van residensiële eiendomme en beskik oor 5 bekwame agente en ook ‘n Danabaai kantoor.

Die agentskap is positief oor die bedryf en is hul voorspelling dat ons gedurende 2014 ‘n aktiewe eiendomsmark in Mosselbaai sal belewe.

Keywords

  • Estate Agents in Mossel Bay, Garden Route
  • Property Sales
  • Property Rentals

Opening Hours

Monday 8:00 am 5:00 pm
Tuesday 8:00 am 5:00 pm
Wednesday 8:00 am 5:00 pm
Closed now
Thursday 8:00 am 5:00 pm
Friday 8:00 am 5:00 pm
Saturday Closed Closed
Sunday Closed Closed